Voorstrijk
Aanhechtingsmiddelen

PRO-WALL

PRO-WALL is een reuk- en kleurlooszuigkrachtverlagend voorstrijkmiddel dat uitstekend penetreert in alle gebakken minerale bouwstoffen, zonder de eigenschappen en de dampdoorlatendheid in het gedrang te brengen. Door zijn zuigkrachtverlagende werking is het uiterst geschikt voor het behandelen van poreuze bouwmaterialen waarop pleisters en gipsgebaseerde mortels worden aangebracht. PRO-WALL wordt toegepast op zuigende bakstenen zoals Thermoblokken, Poroton & Poro+ snelbouwstenen, Staltonwelfsels, enz. PRO-WALL verhoogt de aanhechting spectaculair en de behandelde ondergrond blijft vrijwel onbeperkt in tijd bewerkbaar. 

Verder blijft PRO-WALL onbeperkt in tijd bewerkbaaren zal het spuitinstallaties niet laten dichtslibben. Zowel geschikt voor binnen- als buitenwerken. Voor meer informatie gelieve de productfiche te downloaden.

De aanhechting verhoogt spectaculair
Reduceert de werktijden voor het bepleisteren merkbaar
*€ 0,11/m2
Download productfiche
Download WTCB rapport
Vragen over dit product? Stel ons je vraag

Neem contact op

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Gebruiksaanwijzing PRO-WALL

  1. PRO-WALL verdunnen in een verhouding van 1 liter PRO-WALL op 9 liter water.
  2. PRO-WALL bij voorkeur aanbrengen met een spuitinstallatie of borstel en rol.
  3. Werk van onder naar boven, in horizontale heen- en weergaande bewegingen tot verzadiging van de ondergrond optreedt. Men kan het product er dan zien afvloeien.
  4. Na droging (min. 6u) kan het pleisterwerk worden aangebracht.

Niet toepassen na regen om het product voldoende indringingsvermogen te geven.